Academie

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Jaarlijks volgen duizenden deelnemers een of meerdere op de praktijk afgestemde trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten. Zij specialiseren zich in het signaleren en begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinatoren. 

Behandel je kinderen met dyslexie en wil je hen graag zelfstandig maken? Zorg dan dat je alles weet van de mogelijkheden van compenserende (voorlees)software.

De overige programma's bieden vaak een mooie, soms extra motiverende, aanvulling op de reguliere therapie. Tijdens een training leer je ermee werken en de mogelijkheden optimaal benutten.