De kern van BLOON

BLOON is het acroniem voor Bekijken, Lezen, Onthouden, Opschrijven, Nakijken. Kinderen en jongeren werken in BLOON gericht en zelfstandig, waarbij aandacht is voor directe feedback én zelfcontrole. Het geeft ondersteuning voor spelling, woordenschat, het oefenen met begrippen en definities én het leren van een vreemde taal. 

 

Op wetenschappelijke basis
BLOON is ontstaan als oefenvorm bij Retentietraining. Dit is een intensieve training die remedial teachers inzetten om zwakke, niet-regelgevoelige spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. De aanpak volgt de effectief bewezen methodiek van het visueel dictee. Hierbij zie je het woord, schrijf je het op vanuit het geheugen en kijk je de woorden zelf na. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden. 

 

Leuk en motiverend 
Tijdens het oefenen met de woordenlijsten worden munten verdiend waarmee een eigen spelwereld ingericht kan worden. Hoe meer het kind oefent, hoe meer BLOON-beloningsmunten het verdient. Het beloningselement ligt bij BLOON op de oefentijd en niet op het behaalde resultaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de verschillende lijsten spelenderwijs te herhalen aan de hand van drie games: Memory, Snake en WoordGum.  

Ondersteuning en differentiatie
BLOON heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden die helpen tijdens het schrijven van een woord. Zo is er een kleurenpalet dat kan aansluiten bij de gebruikte lesmethode en de mogelijkheid om de woorden te hakken en te plakken. Daarnaast kan elk woord ondersteund worden door een instructie van bijvoorbeeld een spellingsregel. 

 

Als begeleider kun je eenvoudig differentiëren met BLOON. Woordenlijsten kunnen aan een groep (bijv. klas) aangeboden worden,  maar je kan ook woordenlijsten toewijzen op individueel niveau. Zo werkt elk kind op zijn eigen niveau én met woordenlijsten op maat. 

 

Gebruiksvriendelijk 

BLOON is web-based waardoor er zowel overal zelfstandig kan geoefend worden. Door een uitgebreid rapportagesysteem volg je als begeleider alles nauwkeurig op. Je kunt ook eenvoudig zelf lijsten maken en delen. Je kan ook bestaande lijsten en instructies importeren vanuit een database.

 

Kom te weten hoe BLOON jouw cliënten kan ondersteunen.

Bekijk de demo of meld je aan voor de kennismakingswebinar.

 

Meer verdiepende info lees je hier

BLOON

Oefenen met spelling, werkwoordspelling en woordenschat

Kinderen en jongeren oefenen in BLOON met spelling, werkwoordspelling en woordenschat. BLOON volgt de bewezen effectieve methodiek van het visueel dictee. Hierbij zien ze het woord waarna ze het opschrijven vanuit het geheugen en de woorden vervolgens zelf nakijken. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden.

BLOON geeft ondersteuning voor spelling, maar ook voor woordenschat, werkwoordspelling, het aanleren van begrippen en het leren van andere talen. Het programma wordt ingezet in het basis- én secundair onderwijs.

 

  • Zelfstandig oefenen van (werkwoord)spelling & woordenschat
  • Duidelijke rapportage voor kind en begeleider
  • Games om spelenderwijs oefeningen te herhalen 

 

BLOON bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Ben je ondersteuner in een Leersteuncentrum? Klik dan hier door naar ons LSC-aanbod!

Meer weten over BLOON?

De kracht van het visueel dictee

Het visueel dictee is een methode waarbij leerlingen eerst het woord zien. Op het moment dat ze het woord schrijven is het voorbeeld niet meer zichtbaar, waardoor de leerling het woord moet ophalen uit het geheugen. De eerste keer dat een leerling een woord opschrijft, gaat hij of zij het woord analyseren en voor zichzelf bedenken welke spellingregels van toepassing zijn. Door herhaling wordt het woord als visueel ‘plaatje’ opgeslagen in het brein en is analyseren niet meer nodig. De effectiviteit van het visueel dictee is onderzocht door Hell, Bosman en Bartelings (2003) en Nies en Belfiore (2006). Deze methode zorgt als het ware voor mentale spiekbriefjes. Ons brein zoekt namelijk naar manieren om vaardigheden en handelingen te automatiseren.

Verschillende soorten lijsten om mee te werken

Naast woordenlijsten bevat BLOON klankkleurlijsten, zinnenlijsten, begrippenlijsten, werkwoordlijsten en vertaallijsten. Met de klankkleurlijst geef je elke klank(groep) een kleur die helpt om de klank uit het geheugen op te roepen. Tijdens het oefenen met de zinnenlijst worden de woorden die centraal staan in een zin geplaatst waardoor de leerlingen de woorden in een betekenisvolle context zien en het woordbegrip vergroot. Met de werkwoordlijsten kun je inzetten op het oefenen van de werkwoordspelling. De begrippenlijsten ondersteunen bij het oefenen en vergroten van de woordenschat. Voor het leren van andere talen beschikt BLOON over vertaallijsten voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees.

Wist je dat ...

Neem deel aan de BLOON-kenniskring
Bij Lexima staat vorming en professionalisering van het onderwijs centraal. Praktijkervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de continue professionalisering van onderwijsprofessionals. Wij voorzien een netwerkmoment, genaamd de Kenniskring, waarbij onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek kunnen gaan en ervaringen delen. Één van onze inhoudelijke experten is steeds aanwezig om adviezen te geven bij specifieke praktijkproblemen die jullie ervaren. Onder het genot van een drankje en knabbeltje krijg je de nodige handvaten om verder met BLOON aan de slag te gaan in de klas. Deelnemen? Kies in de shop voor Kenniskring BLOON. Meer info hier.
Erg geschikt voor NT2-leerlingen
Doordat de begrippenlijsten ondersteunen bij het oefenen van de woordenschat helpen ze leerlingen met een anderstalige (NT2-) achtergrond ook om begrippen te leren. Ook de vertaallijsten zijn geschikt voor deze leerlingen.
BLOON-tips van brede basiszorg tot uitbreiding van zorg
Zet BLOON in op de taaldomeinen spelling, werkwoordspelling, woordenschat en vreemde talen. Het programma is methode-onafhankelijk en geschikt voor leerlingen vanaf het eerste leerjaar tot en met het 6de leerjaar én in het secundair onderwijs.

 • Alle leerlingen (brede basiszorg): Laat alle leerlingen oefenen met de spellingregel van de week of het leren van de betekenis van de woorden die centraal staan. In het secundair onderwijs kunnen leerlingen de woordenschat van de vreemde taal oefenen.

 • Een groepje leerlingen (verhoogde zorg en uitbreiding van zorg): Leerlingen die moeite hebben met dezelfde spellingcategorie laat je gezamenlijk oefenen met woordenlijsten op maat. Indien nodig kun je de lijsten aanvullen met extra ondersteuning. Denk hierbij aan het markeren van klanken en het toevoegen van instructie. Een begrijpend lezen tekst met moeilijke woorden? Gebruik dan de begrippenlijst om de woordenschat uit te breiden.

 • Individuele leerling (uitbreiding van zorg en IAC): Zet een passend pakket woordenlijsten klaar waarmee de leerling (werkwoord)spelling kan oefenen. Gebruik bijvoorbeeld de zinnen- of klankkleurlijsten en pas de extra ondersteuningsmogelijkheden toe waar dat nodig is.
 • usp-icon-rebrand Oefeningen op maat
  usp-icon-rebrand Aandacht voor feedback en zelfcontrole
  usp-icon-rebrand 75% ziet vooruitgang