De kern van Bouw!

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Dit preventieve leesprogramma geeft leerlingen inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn. In ‘Bouw! Start’ leren de leerlingen de verschillende letters en lettercombinaties én wordt er ingezet op de analyse en synthese van eenvoudige woorden. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. Naast de preventieve aanpak, kan Bouw! ook remediërend ingezet worden bij zwakke(re) lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam verloopt in het eerste of tweede leerjaar. 

 

Lezen met een tutor

Een tutor begeleidt de Bouw!-leerling en geeft directe feedback en emotionele ondersteuning. Op school kan dit een oudere leerling of vrijwilliger (bijv. leesouder) zijn, thuis kan dit een (groot)ouder of oudere broer of zus zijn, in therapie kan dit jouzelf zijn. Als zorgprofessional ben jij ook beter geplaatst dan de ouders om de tussentoetsen af te nemen. Door een uitgebreid rapportagesysteem kan elke leerkracht de vorderingen van de leerlingen opvolgen. 

Adaptief en methode-onafhankelijk

Bouw! sluit aan bij de fase van de verhoogde zorg binnen het zorgcontinuüm. Het programma kan naast elke courante leesmethode ingezet worden. Bouw! bestaat uit 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online lessen, een instap- en eindtoets, tussentijdse toetsen, 6 verschillende lestypen waarvan 3 instructielessen en 3 herhalingslessen.

 

Bouw! is een adaptief programma, waardoor het kind steeds op zijn eigen cognitief niveau oefent. Afhankelijk van de resultaten van de toetsen, zet Bouw! altijd de gepaste oefenles klaar.

 

Volg de kennismakingswebinar 
Kom te weten hoe Bouw!, dat bij een correcte inzet leesproblemen tot ruim 60% doet afnemen, aanvullend kan werken op de reguliere leestherapie. Schrijf je hier in.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier.

Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! is een leesinterventieprogramma waarmee leesproblemen preventief aangepakt worden. Door het herkennen van risicosignalen die een vergrote kans op leesproblemen geven, zoals laag fonemisch bewustzijn, of bij het uitvallen op de KOALA-test kan er vanaf midden 3de kleuterklas gestart worden met deze risicoleerlingen. Door een vroege inzet voorkom je in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen én starten kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar. 

 

  • 1-op-1 begeleiding door een (niet professionele) tutor 
  • Bewezen effectief: doet leesproblemen met ruim 60% dalen
  • Geeft inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn

Bouw! bestellen? Klik hieronder het product van je keuze. 

Meer weten over Bouw!

Aanvullende informatie

Bouw! is bedoeld voor kinderen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege de derde kleuterklas of aan het begin van het eerste leerjaar. Bouw! geeft hen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning. Je bekomt de beste resultaten als alle lessen uit het programma worden doorlopen. Bij alarmsignalen die kunnen wijzen op latere leesproblemen of tegenvallende KOALA-testresultaten kan het programma Bouw! goed ingezet worden.

Op wetenschappelijke basis

Bouw! is in wetenschappelijke onderzoeken effectief gebleken. Kinderen die het programma Bouw! volgden, maakten een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroepen. Ook bleef in de jaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

 

Bouw! werd ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam en is sinds 2014 in gebruik. Sinds de start gingen ruim 5000 Nederlandse scholen en 70.000 leerlingen ermee aan de slag. Twee wetenschappelijke studies toetsten de effectiviteit en resulteerden in een bewezen daling van leesproblemen met ruim 60% (halvering van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers). 

Wist je dat ...

Risicokinderen signaleren?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijken volgende signalen belangrijke risicofactoren te zijn voor latere leesproblemen:

  • lage letterkennis
  • zwak fonemisch bewustzijn
  • meertalige of taalarme thuissituatie
  • dyslexie in de familie
  • moeilijkheden met snel kleuren benoemen
  • moeilijkheden met rijmen


Lexipoort voor beheer en rapportage
Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal van waaruit je Bouw! opstart. Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten van de leerlingen die aan je zijn toegewezen. Via het handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op waar de leerling zich momenteel in het programma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis & op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifieke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder de knoppen voortgang, oefentijd per week en lessenoverzicht.