De kern van Bouw!

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Dit preventieve leesprogramma geeft leerlingen inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn. In ‘Bouw! Start’ leren de leerlingen de verschillende letters en lettercombinaties én wordt er ingezet op de analyse en synthese van eenvoudige woorden. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. Naast de preventieve aanpak, kan Bouw! ook remediërend ingezet worden bij zwakke(re) lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam verloopt in het eerste of tweede leerjaar. 

 

Lezen met een tutor

Een tutor begeleidt de Bouw!-leerling en geeft directe feedback en emotionele ondersteuning. Op school kan dit een oudere leerling of vrijwilliger (bijv. leesouder) zijn, thuis kan dit een (groot)ouder of oudere broer of zus zijn, in therapie kan dit jouzelf zijn. Als zorgprofessional ben jij ook beter geplaatst dan de ouders om de tussentoetsen af te nemen. Door een uitgebreid rapportagesysteem kan elke leerkracht de vorderingen van de leerlingen opvolgen. 

Adaptief en methode-onafhankelijk

Bouw! sluit aan bij de fase van de verhoogde zorg binnen het zorgcontinuüm. Het programma kan naast elke courante leesmethode ingezet worden. Bouw! bestaat uit 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online lessen, een instap- en eindtoets, tussentijdse toetsen, 6 verschillende lestypen waarvan 3 instructielessen en 3 herhalingslessen.

 

Bouw! is een adaptief programma, waardoor het kind steeds op zijn eigen cognitief niveau oefent. Afhankelijk van de resultaten van de toetsen, zet Bouw! altijd de gepaste oefenles klaar.

 

Volg de kennismakingswebinar 
Kom te weten hoe Bouw!, dat bij een correcte inzet leesproblemen tot ruim 60% doet afnemen, aanvullend kan werken op de reguliere leestherapie. Schrijf je hier in.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier. Bekijk hier de video-getuigenis van logopediste Evi Sannen.

Ook logopedistes Martien en Ann zijn enthousiast over Bouw!. Bekijk hier hun video-getuigenis.

Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! is een leesinterventieprogramma waarmee leesproblemen preventief aangepakt worden. Bij het signaleren van een vergroot risico op leesproblemen, zoals laag fonemisch bewustzijn, of bij het uitvallen op de KOALA-test, kan er vanaf midden 3de kleuterklas gestart worden. De vroege inzet voorkomt in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen. Zo starten kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar. 

  • 1-op-1 begeleiding door een (niet professionele) tutor 
  • Bewezen effectief: doet leesproblemen met ruim 60% dalen
  • Geeft inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn

Bouw! bestellen? Klik hieronder het product van je keuze. 

Ben je ondersteuner in een Leersteuncentrum? Klik dan hier door naar ons LSC-aanbod!

Meer weten over Bouw!

Aanvullende informatie

Bouw! is bedoeld voor kinderen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege de derde kleuterklas of aan het begin van het eerste leerjaar. Bouw! geeft hen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning. Je bekomt de beste resultaten als alle lessen uit het programma worden doorlopen. Bij alarmsignalen die kunnen wijzen op latere leesproblemen of tegenvallende KOALA-testresultaten kan het programma Bouw! goed ingezet worden.

Op wetenschappelijke basis

Bouw! is in wetenschappelijke onderzoeken effectief gebleken. Kinderen die het programma Bouw! volgden, maakten een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroepen. Ook bleef in de jaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

 

Bouw! werd ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam en is sinds 2014 in gebruik. Sinds de start gingen ruim 5000 Nederlandse scholen en 70.000 leerlingen ermee aan de slag. Twee wetenschappelijke studies toetsten de effectiviteit en resulteerden in een bewezen daling van leesproblemen met ruim 60% (halvering van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers). 

Wist je dat ...

Risicokinderen signaleren?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijken volgende signalen belangrijke risicofactoren te zijn voor latere leesproblemen:

  • lage letterkennis
  • zwak fonemisch bewustzijn
  • meertalige of taalarme thuissituatie
  • dyslexie in de familie
  • moeilijkheden met snel kleuren benoemen
  • moeilijkheden met rijmen


Logopedistes Martien Ann over Bouw!
Logopediste Evi over Bouw!
Bouw! is ook geschikt voor het buitengewoon onderwijs
Logopedistes Sharis en Els gebruiken het leespreventieprogramma Bouw! al 3 jaar op rij om het aanvankelijke lezen bij hun vastlopende lezertjes type 3 en 9 in BuBao De Mostheuvel te stimuleren. Bouw! wordt er eerder remediërend dan preventief ingezet. Leerlingen starten pas met Bouw! als ze voldoende letters kennen. Lees hier het artikel

Lexipoort voor beheer en rapportage
Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal van waaruit je Bouw! opstart. Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten van de leerlingen die aan je zijn toegewezen. Via het handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op waar de leerling zich momenteel in het programma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis & op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifieke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder de knoppen voortgang, oefentijd per week en lessenoverzicht.
Actie gratis uitproberen Bouw! van 2/10/23 t.e.m. 30/11/23
De actievoorwaarden:
 • liep van ma 2/10 t/m do 30/11
 • je probeerde Bouw! in die periode helemaal gratis uit
 • je kon je ook aanmelden om tegelijkertijd Lezergame (lezen), BLOON (spelling en woordenschat) en Rekenheld (rekenen) gratis uit te proberen
 • na je aanmelding ontving je de link naar een online Ga-van-start-training
 • in de loop van de proefperiode kreeg je digitale ondersteuning
 • zonder opzeg vloeide de proefperiode vanaf 1/12 over in het betalend abonnement waarop je intekende. Tot dan kon je Bouw! op elk gewenst moment beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • naast de actievoorwaarden gelden ook de algemene en abonnementsvoorwaarden die je hier vindt.
 • ging je na de uitprobeerperiode verder met Bouw!, dan kreeg je 10% korting op je eerste factuur.

Actievoorwaarden afgelopen Bouw! gratis actie (2/05 tot 03/09/23)
Van 2 mei 2023 tot 3 september 2023 was er een gratis uitprobeeractie Bouw! actief. Hieronder lees je er nog eens de voorwaarden van deze actie op na.

 • Je tekende in op een abonnement met gratis uitprobeerperiode tussen 2/05 en 3/09. Bij het afrekenen bekwam je dus een korting van 100% en hoefde je in die periode niets te betalen.
 • Zonder opzeg vóór 03/09/23 liep de actie per 04/09/23 vanzelf over in het betalende abonnement waarvoor je intekende. Tot 03/09 had je tijd om Bouw! op elk gewenst moment te beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
 • Heb je voor het einde van de actie 03/09/23 niet opgezegd, dan werd je vanaf 04/09/23 de factuur bezorgd en beschik je over Bouw! voor de geldende termijn van het abonnement waarop je intekende. Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, met een opzegtermijn van 1 maand.