Leesbevordering Leesbevordering is het stimuleren van lleesplezier en leesmotivatie. Want alleen als kinderen lezen leuk vinden, lezen ze voldoende om vaardige lezers te worden.
Preventie Onze preventieve aanpak richt zich op kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 2de leerjaar (of met een vergelijkbaar leesniveau) die een risico lopen op leesproblemen. Op deze manier wordt achterstand voorkomen.
Remediëren Bij het remediëren van lees-, spelling- en rekenproblemen ligt de nadruk op het wegwerken van achterstanden. Het is belangrijk dat de aanpak goed gestructureerd is en aansluit bij de specifieke problematiek van het kind.
Compenseren Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Compenserende software wordt trouwens niet alleen ingezet dyslexie.

Programma's

De educatieve programma's van Lexima ondersteunen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen en dragen zo bij aan het bestrijden van laaggeletterd- en laaggecijferdheid. Ze sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en zijn afgestemd op zijn of haar specifieke ontwikkeling. Lexima-programma's zijn methode-onafhankelijk en naast elke lesmethode te gebruiken.

Onze educatieve programma’s volgen een doorlopende leerlijn, want voor elke fase in de schoolloopbaan zijn oplossingen beschikbaar die passen bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Door een integrale aanpak uitgebouwd rond 4 pijlers helpen wij scholen bij het aanpakken van lees-, spelling- en rekenproblemen van hun leerlingen.

Behandel je kinderen met dyslexie? Dan helpen onze compenserende programma's hen mee op weg naar meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

De overige programma's bieden vaak een mooie, soms extra motiverende, aanvulling op de reguliere therapie.

Je kunt elk Lexima-programma nu gratis uitproberen dankzij de proefperiode van 1 maand!