De kern van Lezergame

Adaptief en motiverend

Deze educatieve game biedt oefeningen op maat en is aantrekkelijk voor kinderen. Dankzij de transparante opbouw van het programma kun je eenvoudig differentiëren. Zo bieden de games de optie om woordenrijtjes op een prikkelarme manier te oefenen. Daarnaast is er de keuze tussen actieve leesspelletjes, waarbij het kind luidop moet lezen, of passieve leesspellen, waarbij de computer voorleest. De game bevat spelletjes met of zonder tijd, met aanpasbare leessnelheid en met gesproken speluitleg. Zo kunnen kinderen snel zelfstandig aan de slag met Lezergame. De keuze tussen oefenspel en vrij spel werkt motiverend en zorgt voor afwisseling. 

 

Breed inzetbaar

Aangezien je met Lezergame élke jonge lezer stimuleert, kan dit programma perfect klassikaal of op groepsniveau ingezet worden. Op deze manier vindt de Lezergame leestraining op school zijn plaats binnen de brede basiszorg van het zorgcontinuüm. In de zorgklas kun je het materiaal individueel inzetten of in groepjes met gelijklopend niveau. In of aanvullend op therapie wordt Lezergame individueel ingezet. Doordat er snel erg zelfstandig in het programma kan gewerkt worden, bestaat ook de mogelijkheid om thuis te laten verder oefenen met Lezergame. 

Het totale Lezergame pakket

De games sluiten naadloos aan op de rest van de Lezergame-leestraining die bestaat uit leesboeken en oefenmappen. Te koop via Pelckmans-Abimo. Lezergame bestaat uit 3 leesboxen met telkens 6 leesboeken vol spannende avonturen die de figuren Run, Bit en Zip uit de Lezergame-virtuele wereld tot leven brengen. De drie oefenmappen bevatten elk een handleiding, leesblaadjes en leesspelletjes. De uitgewerkte remediëringstrajecten zorgen ervoor dat je volgens de behoeften kan begeleiden.

 

Je kunt de game Lezergame ook prima afzonderlijk inzetten als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring. Gebruik je naast de game ook de leesboeken en oefenmappen, dan werkt dit versterkend

 

Demo of webinar kijken?

Wil je weten hoe Lezergame extra motiveert en zo als het ware ongemerkt aanzet tot beter leren lezen? Bekijk dan de demo of de webinar.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier 

Lezergame

Leesproblemen wegwerken

Lezergame is een educatieve leesgame voor élke jonge lezer. De remediërende software kan ingezet worden bij aanvankelijke en meertalige lezertjes (6 – 8 jaar) die vastlopen in het leesproces. Maar Lezergame kan ook dienen als verrijking of extra speelse oefening en dit zowel klassikaal, thuis als in de individuele zorg. Met Lezergame werkt elk kind zelfstandig op zijn eigen niveau.

  • Al spelend actieve participatie aan het leesproces
  • Drie trajecten: letters, eenlettergrepige en meerlettergrepige woorden
  • Het educatieve concept is van Martine Ceyssens, logopediste, lector aan de UCLL en auteur van o.a. “Mijn kind heeft dyslexie”.

Lezergame bestellen? Klik hieronder het product van je keuze

Wist je dat ...

Hoe kun je Lezergame inzetten?
Je kunt de games, de oefenmappen en de leesboeken los van elkaar gebruiken, maar de verschillende onderdelen versterken elkaar als je ze combineert. Dankzij de transparante opbouw kun je zeer eenvoudig combinaties maken en differentiëren en motiveren in jouw praktijk.

 • Pre-teaching: Zwakkere lezers krijgen voor een leesles alvast een oefening op de lesstof. Zo zijn ze beter voorbereid en staan ze sterker tijdens de eigenlijke les.
 • Re-teaching: Je herhaalt wat in de klas aan bod kwam. Het kind oefent nogmaals die aspecten die aansluiten bij zijn/haar leesbehoeften.
 • Lezen in context: Het is belangrijk om bij leesproblemen de leesmotivatie te blijven stimuleren. Dat kan door de technische leesoefeningen te koppelen aan boeiende leesteksten.


 • Lezergame en het LEAPS-project (ITEC)
  De ontwikkelafdeling van Lexima (destijds Sensotec) werkte als technische partner mee in dit project. Het research project bracht heel wat interessante inzichten.

  “Het LEAPS-project paste perfect binnen de missie van imec’s Smart Education-programma. Dit programma is bedoeld om op feiten gebaseerde technologieën te ontwikkelen die menselijke ontwikkeling in verschillende facetten mogelijk maakt. LEAPS liet zien hoe samenwerking tussen de belangrijkste spelers in de EdTech-industrie, onderzoeksinstellingen en scholen essentieel om de digitale revolutie in het onderwijs te stimuleren.

  De studies toonden aan dat kinderen evenveel leren bij gebruik van tablets als via de traditionele methode. Met adaptief leren echter krijgt de leerling het systeem sneller onder de knie.

  usp-icon-rebrand Sluit aan op de individuele behoeftes van jouw cliënten
  usp-icon-rebrand Rapportage geeft inzicht in vordering
  usp-icon-rebrand Effectief bevonden door experts