Inspiratiesessies

Raak geïnspireerd via onze gratis & live Lexima-inspiratiesessies


Veel therapeuten zijn op zoek naar effectieve interventies die zowel in de klas als daarbuiten kunnen ingezet worden, op een wijze die de leerkracht niet verder belast.

Met deze inspiratiesessies volg je het boeiende discours van de verschillende gastsprekers en kom je te weten hoe je in elke fase van het zorgcontinuüm tijdig met de juiste digitale interventie(s) kan ondersteunen.

Deze sessies gaan zowel op locatie als online door, ook de aanpak kan verschillen per sessie. De besproken thema's, locaties en tijdstippen verschillen per inspiratiesessie. De inspiratiesessies zijn bedoeld voor onderwijs- en zorgprofessionals. 

Wat je mag verwachten:

    • Gratis en vrijblijvende deelname, inschrijven is verplicht
    • Een programma met inschrijving naar keuze op de aangeboden thema’s
    • Per thema een gastspreker die wetenschappelijke inzichten en/of praktijkervaringen toelicht
    • Inzichten rond de toepassing van het programma/ de pijler in het onderwijs

Impressies van voorbije sessies doe je hier op!

Impressies van voorbije sessies

De 4- en 5 ster rating (gem. 4,49 op 5) en lovende commentaren geven ons en de gastsprekers alvast energie om dit initiatief onverminderd verder te zetten!

Gastspreker Preventie Prof. Aryan van der Leij
De lezing van prof. dr. Aryan van der Leij rond de preventie van leesproblemen werd erg gesmaakt. Woorden die bij deelnemers bleven hangen: "Laat kinderen niet ‘doorkleuteren'. – Pak de achterstand zo vroeg mogelijk aan. – Taal leer je van een model, een tutor, intensief, 1 op 1, met herhaling en directe feedback”.

Emeritus-hoogleraar Orthopedagogiek Aryan van der Leij is de grondlegger van Bouw! en is op vandaag nog steeds betrokken bij het Research Institute Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van verschillende studies rond laaggeletterdheid en de preventie van leesproblemen en begeleidde de 2 langdurige studies aan de Universteit van Amsterdam die de onomstotelijke effectiviteit van Bouw! aantoonden.

316x316-website-aryan

Gastspreker Preventie Prof. Pol Ghesquière
Gastspreker Pol Ghesquière lichtte o.a. zijn dyslexieparadox toe: "Interventie starten als je de diagnose dyslexie hebt, dan ben je te laat, want de beste periode om interventies te doen om mensen met dyslexie te helpen is eigenlijk heel vroeg, namelijk in het 3de kleuter of 1ste leerjaar."

Pol Ghesquière is als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Hij is er titularis van de vakken over leerstoornissen (m.i.v. remediërend onderwijs). Zijn onderzoekswerk bestrijkt diverse aspecten van theorievorming, diagnostiek-en behandeling van leerproblemen in het algemeen en dyslexie en dyscalculie in het bijzonder. Hij is tevens voorzitter van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vzw.

316x316-website-pol

Gastspreker Preventie Prof. Maaike Vandermosten
Gastspreker Maaike bracht moeilijke onderzoeksmaterie toch heel begrijpelijk. Na haar sessie weet je welke delen van de hersenen instaan voor taal en wat daarmee gebeurt in de vroege levensjaren.

Maaike Vandermosten is sinds 2017 als professor werkzaam aan de KU Leuven, departement Neurowetenschappen. Een centraal thema in haar onderzoek is neuroplasticiteit. Zij doet o.a. onderzoek bij kinderen waarbij ze nagaat hoe de hersenen veranderen als kinderen leren lezen en hoe dit anders verloopt bij kinderen met leesproblemen (dyslexie). Dat is meteen ook het thema van de inspiratiesessie die Maaike verzorgt: “Het plastische jonge brein is ontvankelijk voor het vroegtijdig aanpakken van leesproblemen”. Ongelooflijk hoe boeiend Maaike vertelt en hoe ze moeilijke materie toch erg begrijpbaar kan uitleggen.

316x316-website-maaike

Gastspreker Remediëren Madelon van den Boer
Gastspreker Madelon loodste het publiek met enthousiasme door haar onderzoeksinzichten rond spelling en brengt heel wat praktische aandachtspunten voor het onderwijs.

Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden en het aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het (basis) onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam (geweest) in de dyslexiezorg en op basisscholen. In het thema van de inspiratiesessie “Wegwerken van achterstanden bij spelling”, spreekt Madelon heel bedreven over de link tussen lezen en spellen, de waarde van en het tekort aan onderzoek rond spelling en hoe zij hier samen met collega Elise de Bree, bijzonder hoogleraar, verandering in brengt.

316x316-website-madelon

Gastspreker Compenseren Charlotte Ryckebosch
Gastspreker Charlotte Ryckebosch, studentebegeleider HOGENT deelde met enthousiasme haar inzichten en ervaringen rond compenseren bij HOGENT-studenten. Zo maakt ze hard dat ook studenten met een leerbeperking evenveel kans maken op een diploma hoger onderwijs, maar het initiatief moet vanuit de 18+’ers zelf komen.

Charlotte Ryckebosch studeerde in 2008 af als logopediste en was daarna werkzaam als zelfstandig logopediste. Ze deed heel wat ervaring op in het begeleiden van jongeren met leerproblemen. Bagage die goed van pas kwam bij haar start in 2018 als studentenbegeleidster+ aan HOGENT. Samen met haar collega’s begeleidt Charlotte alle studenten die met een functiebeperking studeren aan HOGENT. Ze ondersteunen hen via persoonlijke begeleiding en via het toekennen van maatregelen. Sinds schooljaar ’21-’22 biedt HOGENT deze studenten Alinea aan ter ondersteuning.

316x316-website-charlotte

Sfeerbeelden
optimized-700x700-inspiratiesessies-2023

9-16-website-inspiratiesessies